Mint egy gyermek pillantása. Írások kategóriái


A Gyermek- és ifjúsági kategória havi újdonságai

Simonnak A gyermek ott ül apja mellett a díványon, a lámpa fénykörében. Egy kissé még kelletlennek látszik, arcáról még nem tűnt el az utolsó durcás fintor. Lélekben még félig-meddig a számítógép képernyője előtt ül, ahol egy perce még lopott terepjáróval száguldott egy nyaktörő hegyi úton, vagy egy virtuális mocsár szimulált békájával szúnyogokat és legyeket fogott. Most azonban az apa kézmozdulata a térdén fekvő könyv négyszögére irányítja pillantását, és a gyermek, feledvén a képernyőt, immár vonakodás nélkül, fennhangon olvassa: "Huszonegyedik fejezet.

A nevezetes kalandról, melyben Mambrin sisakja esett zsákmányul". A gyermek hangosan olvas, az apa időnként megállítja, és megjegyzéseket fűz az elhangzottakhoz. Nem a Don Quijote az első könyv, amellyel ily módon együtt ismerkednek mint egy gyermek pillantása.

Az első közös olvasmány a Robinson volt, annak ötven évvel ezelőtt kiadott ifjúsági változata, amelyből nemcsak a szibériai epizódok hiányoznak, hanem a Gondviselésről szóló eszmefuttatások is. Az apa javarészt a hiányokat és a szerkesztői beavatkozásokat olvassa, a fiú viszont azon töpreng, hogyan lehetne még eredményesebben védekezni a kannibálok ellen.

Az apa ugyanezt a könyvet olvasta harminckilenc évvel ezelőtt, és még jól emlékszik hasonló morfondírozásaira. Vagyis éppenhogy nem ugyanez a könyv volt; annak a rég elveszett példánynak zöld vászonfedele volt, kissé fázós tapintású - ezt a fázós, kellemetlen érzést kellett leküzdenie a lakatlan sziget trópusi éghajlatának - és a belső címlapra rá volt nyomtatva: "Az Én Könyvtáram".

A lakatlan sziget eggyé vált azzal a gondolattal, hogy annak, aki Én vagyok, könyvtára lesz, vagy már van is. Ennek a példánynak viszont keménypapírból van a kötéstáblája. Ezt a gyermek anyja olvashatta mint egy gyermek pillantása, vagy az anya testvérei. A Robinson olvasásakor a gyermek betűismeretei kissé kezdetlegesek voltak még.

A kétnyelvűség problémái: avagy pillantás rózsaszín szemüveg nélkül

Úgy vágott neki az első fejezetnek, ahogy a régész tanulmányozza az elmosódott sziklafeliratot: minden szó, minden mondat értelmét külön meg kellett fejtenie.

Aztán, amint egyre gyorsabban suhantak el az évek Robinson fölött, úgy egyszerre csak a gyermek szájában is meglódultak a könyv mondatai. A Péntekkel folytatott párbeszéd már csakis azért botladozott, mert a szereplők nyilvánvalóan nem beszélték egymás nyelvét, és a félreolvasásoknak, valamint az átugrott soroknak ezt a körülményt kellett érzékeltetniük.

Mint egy gyermek pillantása Robinsonnal csaknem egy időben vált közös lekcióvá a Vuk. Ez az úgynevezett "kötelező", illetve "választhatóan kötelező" olvasmány volt, és így eleve magára vonta a kötelezőket illető jogos gyanakvást.

Ám ahogy apa és fia négyszemközt ültek Fekete István feltárulkozó szövege fölött, másfajta gyanúk ébredtek és kezdtek beigazolódni. Az antropomorf állatszereplők jól felismerhető ideológiák zászlóvivőinek bizonyultak. Hol a "nemes mint egy gyermek pillantása toposza bukkan fel, alig álcázva egy prémes farokkal, hol a kutyákdala-farkasokdala áldilemma burkolódzik némi homályos természetmisztikába.

A műnek erős utopisztikus vonásai vannak, noha magát az utópiát elmulasztotta kijelölni a szerző; helyette némi dzsentroid rátartiságot észlelhetünk. Egyszóval, a gyermek és a felnőtt olvasói pillantásainak kereszttüzében úgy olvadt el Fekete István könyve, mint valami hóember.

Ugyanez nem mondható el a másik híres kötelezőről, A Pál utcai fiúkról, az megmaradt egy darabban a fürkésző pillantások nyomán is, noha inkább frissessége és életszerűsége tartja egyben, mint az eszmei mondanivaló.

mint egy gyermek pillantása

Felnőtt és gyermek előveszi a székesfőváros milleniumi térképét, bejelölik a regény helyszíneit, méricskélik a távolságokat, és e műveletek mint egy gyermek pillantása közrefogja őket a száz évvel ezelőtti Pest, annak minden ifjúságával és diadalmas lendületével, amelyből, íme, a sivár józsef- és ferencvárosi utcákba is jutott egy kevés, az író szeretetéből pedig nem is kevés.

A gyermek sajnálja Nemecseket, a felnőtt sajnálja Molnár Ferencet, aki húsz-huszonkét évesen, amikor a regény előzményéül szolgáló gyermekdialógusokat írta, sokkal jobb megfigyelő és lélekismerő mint egy gyermek pillantása, mint kétszer annyi idős korában; aki tehát sikeres lett, ahelyett, hogy naggyá vált volna. E sorok írójának mondania sem kell talán, hogy nem minden kísérlet volt sikeres.

a parazitáknak két gazdaszervezetre van szükségük parazitaellenes gyógyszerek szoptatáshoz

Sőt, vannak híres gyermekkönyvek, amelyeket az apa meg sem próbált közös olvasás tárgyává tenni. A Micimackót azért nem, mert a mackózás-malackázás, megítélése szerint privát, sőt intim mint egy gyermek pillantása. A kis herceget azért nem, mert ezt mint egy gyermek pillantása könyvet érzelgőssége miatt nem kedveli.

A János vitézt és a Toldit azért nem, mert ezekre az iskola túlságosan is rátette a kezét. A gyermek egyszer aziránt érdeklődött, hogy a Toldiban miért nincs olyasféle csajszi, mint Iluska a János vitézben. Szülői biztatásra ezt a kérdést feltette a tanár néninek is, aki azzal vágta ki magát, hogy az majd a Toldi szerelmében jön.

Így tehát a gyermek máris szembesült azzal a problémával, amely egy időben a felnőttet is élénken foglalkoztatta: mi feregirto angolul, hogy teljes, befejezett irodalmi alkotás? És: vajon egy trilógia egy mű, vagy inkább három? Ha meggondoljuk, e kérdésnek már-már teológiai tétje van.

Ja, és Mint egy gyermek pillantása Alice-könyvei, azokat sem olvasták együtt.

A születés után

Nincs is rá magyarázat, hogy miért nem. Úgy alakult. Az indiános könyvekkel tett próbálkozás nem hozta meg a kívánt eredményt. Az apa úgy látta, hogy mint egy gyermek pillantása kell Karl May és Cooper között.

Cooper mellett döntött, mivel Cooper jobb író a másiknál, ha úgy tetszik, a Bőrharisnya-történetek regénytechnikai szempontból sokkal érdekesebbek, mint Winnetou és Mint egy gyermek pillantása Kerek féreg mérete kalandjai.

Coopernél ugyanúgy a tér, a cselekmény helyszíne játssza a döntő szerepet, ahogyan Defoe-nál és Molnár Ferencnél is, és a gyermekkori Mint egy gyermek pillantása hasonlóképpen készítik elő a Melville-lel és Faulknerrel való későbbi ismerkedést, ahogy A Pál utcai fiúkból is átjárás nyílik Kosztolányi és Krúdy vagy mondjuk Mándy Iván írói világába.

Ám Bőrharisnya kétszeresen is fordított Robinsonnak bizonyult. Először is azért - ezt a felnőtt vette észre - mert ő az emberi társadalomban vált fogollyá és hajótörötté, másodszor pedig azért, mert szisztémás helminthum meghal gyermek, ahogy belelendült, Robinson történetét egyre gyorsabban olvasta, Cooper regényfolyamát azonban egyre lassabban, egyre kedvetlenebbül.

A Vadölő jól ment, még Az utolsó mohikán végéig is eljutott valahogy, de már a Nyomkeresőt félbehagyta.

mint egy gyermek pillantása kör alakú féreg

Nem vonzotta sem a letűnt őserdők magánya, sem az indiánok utoljára fellobbanó dicsősége. Az apának el kellett gondolkodnia rajta, hogy őt annak idején mi vonzotta oly nagyon Cooper műveiben. Rájött, hogy a magány. Ugyanazt a magányt fedezte fel az őslakók és gyarmatosítók közti senkiföldjén vándorló Nathaniel Bumppo körül, amelyben ő maga is töltötte gyermekkorát.

Már apró gyermekként, ösztönösen arra érzett indíttatást, hogy elkülönüljön családjától, hogy vágyai, céljai, töprengései ismeretlenek mint egy gyermek pillantása a hozzátartozók előtt, és később, gyermekkora hátralevő részében is olyanokkal barátkozott, akikben nem bízott meg a legkevésbé sem. Fiát ezzel szemben számos jóbarát és szeretetteli, népes család veszi mint egy gyermek pillantása.

Neki Cooper - érthető módon - nem tud fontos lenni. Mégiscsak Karl May lett volna jobb. Hiába primitív és felületes, ő tudta volna indiánjaival és lovagias fehér bunyózóival lenyűgözni a gyermeket.

mint egy gyermek pillantása

De akkor már késő volt. Cooper enterobiosis terhes nőkben elkezdeni Karl Mayt nem szerencsés dolog. A gyermeknek vannak nagyobb testvérei.

Ifjúsági irodalom kategória

Valaha régen, amikor ők voltak kicsik, az apa sokat mesélt nekik. A hosszú, összefüggő történeteket kedvelték. Olyanokat, amelyeket estéről estére, heteken át, sok-sok folytatásban hallhattak, és mesemondás előtt újra meg újra összefoglalhatták az előzőleg hallottakat. Így aztán a Grimm-meséknek meg a Benedek Elek-féle mesegyűjteménynek nem volt sikere. A két nagy testvér, akik akkor még kicsik voltak, kórusban kiabáltak: "Hosszabbítsad meg!

Hosszabbítsad meg! Pedig az apa az ő kedvükért fordította le a teljes Grimm-gyűjteményt, mind a kétszáz mesét, egy barátjával közösen. Száz mesét fordított a barátja, százat ő. Ennek a barátságnak fontos mozzanata volt a közös munka, a könyv azóta több kiadásban is megjelent, ám az esti meséléseknek nem vált tartamává. A gyermek, akiről itt szó van, akkor még nem élt. A nagy testvérek, akkor még kicsik, nagyepikát akartak hallani.

Az apa elősztör a Gilgames-eposszal próbálkozott, két hétig mesélte. A mint egy gyermek pillantása testvérek az állatkertben a gorillát azonosították Enkiduval, és egyikük a postán, sorállás közben kirántotta műanyag kardját, hogy nekimenjen Humbabának, a cédrusok közt lakozó szörnyetegnek. Aztán Odüsszeusz bolyongásai következtek, aztán a tengerjáró Szindbád kalandjai, aztán a görög-perzsa háború az összes melléktörténettel, ahogyan Hérodotosz följegyezte, aztán Vu Cseng-en buddhista pikareszk regénye, Nyugati utazás avagy a Majomkirály története.

Ez tartott a legtovább: a Majomkirálynak és barátainak kalandjaiból fél éven át jutott mesélnivaló minden estére. A testvérek lerajzolták a fontosabb csatákat és mint egy gyermek pillantása közben, bár a cselekmény struktúrája nem változott, a kellékek egy kicsit korszerűsödtek. A Nyolctilalmas nevű jóságos szörnyeteg már nem szekérre, hanem teherautóra kéredzkedett fel, rakétákat lőtt ki a gonosz démonok támaszpontjaira akkoriban zajlott az Öböl-háborúHomoki Barát pedig telefonfülkét keresett, onnét hívta fel a jóságos remetét.

Akkoriban értette meg, mint egy gyermek pillantása fel minden porcikájával az apa, milyen hatalmas ereje van az epikának, és bizony ez mint egy gyermek pillantása erő varázserő. Olyan meseszomjúságot képes kelteni, hogy a zsarnok uralkodó három esztendőn át estéről estére halogatja a mesemondó feleség megöletését. Igaz ugyan, hogy az Ezeregyéjszakában mesemondás után mindannyiszor szeretkezés következik. Erről is lehetne tanulmányt írni, az ölelés előtti és utáni mesékről, de ez nem tartozik a gyermekirodalom kérdéskörébe.

Azt is megértette, hogy nem kizárólag a gyermekirodalom képes megszólítani a gyermekeket. A gyermekirodalomban sok minden a megszólítás aktusa helyett, annak pótlására jött létre; és talán a közvetlen megszólítás ténye annál jobb férgeket hozni hiánya az alapja a naiv és a szentimentális művészet megkülönböztetésének is. A testvérek mint egy gyermek pillantása kedvelték a felolvasott mesét, az apának fejből kellett elbeszélnie mint egy gyermek pillantása egyes epizódot.

baktériumvírusok gombák és paraziták ppt

Estéről estére komolyan fel kellett készülnie. Nemcsak a soron levő epizódot kellett jól ismernie annyira, hogy a mesemondás hevében bővíteni vagy módosítani tudjanemcsak emlékeznie kellett az előzményekre, hanem a folytatást is tudnia kellett, mert ha érdekesen mesélt, a testvérek ráadást követeltek. Ezt ki abálták: "Hosszabbítsad meg! A gyermekek apja mint egy gyermek pillantása évvel később, amikor regények írásába kezdett, jó hasznát vette ezeknek a memóriagyakorlatoknak, és azt is mesemondás közben tanulta meg, milyen hosszú egy alapvető elbeszélői egység, és körülbelül mi mindent lehet benne elmondani, milyen hatást kelt a mondanivaló ilyen vagy olyan elrendezése.

mint egy gyermek pillantása belféreg ellen hazilag

Először megtanulta elmondani saját szavaival, ami le van írva, majd megtanulta leírni, amit elmondott. A gyermek, akiről ebben a számolóban szó esik, a Majomkirály történetének utolsó epizódjait már hallotta, ha az elhangzottak értelmét nem fogta is fel.